Drób z Europejskim paszportem

Eksport drobiu z UE
do Hongkongu

Stawki celne
Kod (CN)
Opis produktu
Ogólne
Dla krajów preferowanych, w tym dla EU
2
Rozdział drugi - mięso i podroby jadalne
207
Mięso i podroby jadalne drobiu, świeże, schłodzone i mrożone
Mięso gatunku Gallus domesticus (kura domowa)
0207.11
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), świeże lub schłodzone
0207.12
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), mrożone
0207.13
Elementy i podroby, świeże lub schłodzone
0207.14
Elementy i podroby, świeże lub mrożone
0207.14.10
Łapki
0207.14.20
Skrzydełka
0207.14.80
Inne podroby
0207.14.90
Inne elementy
Mięso indyka:
0207.24
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), świeże lub schłodzone
0207.25
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), mrożone
0207.26
Elementy i podroby, świeże lub schłodzone
0207.27
Elementy i podroby, świeże lub mrożone
0207.27.10
Podroby
0207.27.90
Inne
Mięso kaczki:
0207.41
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), świeże lub schłodzone
0207.42
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), mrożone
0207.43
Otłuszczone wątroby, świeże lub schłodzone
0207.44
Inne, świeże lub schłodzone
0207.45
Inne, mrożone
0207.45.11
Łapki
0207.45.12
Otłuszczone wątroby
0207.45.19
Inne podroby
0207.45.91
Skrzydełka
0207.45.99
Inne
Mięso gęsi:
0207.51
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), świeże lub schłodzone
0207.52
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), mrożone
0207.53
Otłuszczone wątroby, świeże lub schłodzone
0207.54
Inne, świeże lub schłodzone
0207.55
Inne, mrożone
0207.55.11
Otłuszczone wątroby
0207.55.19
Inne podroby
0207.55.90
Inne
0207.60
Mięso perliczki
0207.60.10
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), świeże lub schłodzone
0207.60.20
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), mrożone
0207.60.31
Otłuszczone wątroby, świeże lub schłodzone
0207.60.39
Inne, świeże lub schłodzone
0207.60.41
Podroby mrożone
0207.60.49
Inne, mrożone