Drób z Europejskim paszportem

Eksport drobiu
oraz puchu i pierza
z UE do Japonii

Stawki celne
Kod (CN)
Opis produktu
Dla EU
Ogólne
Dla krajów
preferowanych
Czy cło jest
w trakcie
obniżenia
2
Rozdział drugi - mięso i podroby jadalne
207
Mięso i podroby jadalne drobiu, świeże, schłodzone i mrożone
Mięso gatunku Gallus domesticus (kura domowa)
0207.11
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), świeże lub schłodzone
2%
14%
11.9%
tak
0207.12
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), mrożone
6.5%
14%
11.9%
tak
0207.13
Elementy i podroby, świeże lub schłodzone
0207.13.10
Noga z kością
6.2%
20%
8.5%
tak
0207.13.20
Inne
8.7%
12%
11.9%
tak
0207.14
Elementy i podroby, mrożone
0207.14.10
Wątróbki
0%
10%
3%
Inne
0207.14.21
Noga z kością
6.2%
20%
8.5%
tak
0207.14.22
Inne
6%
12%
11.9%
tak
Mięso indycze:
0207.24
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), schłodzone
0%
5%
3%
0207.25
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), mrożone
0%
5%
3%
0207.26
Elementy i podroby, świeże lub schłodzone
0%
5%
3%
0207.27
Elementy i podroby, mrożone
0207.27.10
Wątróbki
0%
10%
3%
0207.27.20
Inne
0%
5%
3%
Mięso kaczki:
0207.41
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), świeże lub schłodzone
0%
10%
9.6%
0207.42
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), mrożone
0%
10%
9/6%
0207.43
Otłuszczone wątróbki (foe grais), świeże lub schłodzone
0%
5%
3%
0207.44
Inne, świeże lub schłodzone
1.6%
10%
9.6%
tak
0207.45
Inne, mrożone:
0207.45.01
Wątróbki
0%
10%
3%
0207.45.09
Inne
0%
10%
9.6%
Mięso gęsi:
0207.51
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), świeże lub schłodzone
0%
12.5%
9.6%
0207.52
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), mrożone
0%
12.5%
9.6%
0207.53
Otłuszczone wątróbki (foe grais), świeże lub schłodzone
0%
5%
3%
0207.54
Inne, świeże lub schłodzone
0%
12.5%
9.6%
0207.55
Inne, mrożone:
0207.55.10
Wątróbki
0%
10%
3%
0207.55.20
Inne
0%
12.5%
9.6%
0207.60
Mięso perliczki:
0207.60.10
Wątróbka, mrożona
0%
10%
3%
0207.60.20
Inne
0%
12.5%
9.6%
Kod (CN)
Opis produktu
Rok
osiągnięcia
stawki 0%
Mięso kury domowej
0207.11
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), świeże lub schłodzone
2024
0207.12
Nie poddane rozbiorowi (tuszka), mrożone
2030
0207.13
Elementy i podroby, świeże lub schłodzone
0207.13.10
Noga z kością
2030
0207.13.20
Inne
2028
0207.14.21
Noga z kością
2030
0207.14.22
Inne
2024
Mięso kaczki:
0207.44
Inne, świeże lub schłodzone
2024
Advance
Notification
System

W przypadku wszystkich produktów żywnościowych i powiązanych, import notification może być wysłane 7 dni przed planowanym dotarciem ładunku. Wyjątkiem jest ładunek, który wymaga inspekcji, w przypadku którego wysyłany jest od razu certyfikat o akceptacji po wyładunku w określonym miejscu.

Planned
Import system

Jeśli dany produkt jest importowany regularnie, istnieje możliwość dołączenia planu importowego przy pierwszym transporcie. Jeśli plan ten zostanie zaakceptowany, istnieje możliwość dokonywania importu przez jakiś czas bez dodatkowej dokumentacji.

Inspection Results
by official
Inspection
Organizations in
Other Countries

W przypadku, w którym ładunek został zbadany przez oficjalną inspekcję w kraju eksportera i raport z inspekcji jest dołączony do ładunku istnieje możliwość pominięcia inspekcji na Stacji Kwarantanny w Japonii. Niestety, nie jest to możliwe
w przypadku produktów badanych pod kątem aktywności mikrobiologicznej, w tym drobiu.

Continuous Import of Same Items

Jeśli określone produkty są importowane regularnie, a wyniki inspekcji są pozytywne istnieje możliwość pomijania przez jakiś czas kontroli na Stacjach Kwarantanny.

Advance
Approval of
Imported
Foods and
related
Products

Jeśli importowana żywność posiada charakterystykę o zgodności potwierdzonej
z Food Sanitation Law, produkty i producenci mogą zostać zarejestrowani. Najbliższe dostawy tych produktów w ramach importu mogą zostać nie poddawane inspekcji, a certyfikat spełnienia wymogów będzie wysyłany od razu po wysłaniu do akceptacji dokumentu import notification.