Drób z Europejskim paszportem

Żywienie i warunki chowu

Hodowcy muszą przestrzegać bardzo restrykcyjnych wymogów dotyczących środowiska naturalnego i żywienia zwierząt. Już na etapie budowy kurników, producenci muszą uzyskiwać stosowne zezwolenia na budowę obiektów, których lokalizacja jest szczegółowo sprawdzana pod kątem jej wpływu na środowisko naturalne. Co więcej, producenci muszą dostosować się do wymagań dotyczących obsady zwierząt na metr kwadratowy czy zakazu stosowania antybiotyków i hormonów w celu stymulowania wzrostu.

Nadzór weterynaryjny

Każde stado i ubojnia, w każdym kraju Unii Europejskiej, są nadzorowane przez inspekcję weterynaryjną, która dba nie tylko o spełnianie norm technicznych budynków gospodarskich, ale również o stosowanie właściwego leczenia zwierząt czy przestrzeganie etycznych aspektów uboju, mających na celu minimalizację cierpienia zwierząt.

Ubój, przetwórstwo i logistyka

Unia Europejska stosuje również restrykcyjne wymogi dotyczące ograniczania czasu i odległości transportu zwierząt oraz ogłuszania drobiu bezpośrednio przed ubojem. Co więcej, w ramach zachowania systemów GMP i GHP, ogranicza się do minimum możliwość wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa produkowanej żywności.