Drób z Europejskim paszportem
22 / 10
2020

Europa wolna od grypy ptaków

Europa wolna od grypy ptaków

Obecnie, tj. we wrześniu 2020 roku, sytuacja epidemiologiczna dotycząca grypy ptaków w Europie jest unormowana. Nie występują nowe ogniska, a ostatni zarejestrowany przypadek wśród krajów Unii Europejskiej miał miejsce na Węgrzech 8 czerwca 2020.

Na przełomie 2019 i 2020 roku w kilku krajach Unii Europejskiej odnotowano przypadki zakażenia H5N8. Najbardziej dotkniętymi krajami były Węgry i Polska, gdzie wykryto po kilkadziesiąt ognisk choroby. W mniejszym stopniu dotknięte zostały: Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Czechy i Niemcy. W związku z tym zostały czasowo wstrzymane uprawnienia importowe do Chin
i Hongkongu. Tymczasem w okresie 21 sierpnia – 10 września 2020 roku nowe przypadki wystąpiły jedynie w azjatyckiej części Rosji, a ponadto dotyczyły one podtypu H5 wirusa grypy ptaków. Szczegóły występowania choroby w podanym okresie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Grypa ptaków na świecie w okresie 21 sierpnia- 10 września 2020.

RegionKrajLiczba dotkniętych jednostek administracyjnychPodtypLiczba przypadków
Azja 

Tajwan

 

2H5N2, H5N55
Europa 

Rosja

 

4H528
Oceania 

Australia

 

1H7N71

źródło: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/OIE_AI_situation_report/HPAI_asof10092020.pdf

Na całym świecie wciąż występują przypadki trwające. Jest ich w sumie 92. Szczegóły przedstawia poniższa mapa. Na czerwono zaznaczone są nowe przypadki (łącznie 34), a na niebiesko przypadki trwające (łącznie 92 przypadków).

Mapa 1. Nowe oraz trwające przypadki grypy ptaków na świecie.

źródło: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/OIE_AI_situation_report/HPAI_asof10092020.pdf

Wynika z tego, że problem grypy ptaków w Europie został rozwiązany. Z krajów, które posiadają uprawnienia importowe na rynki Chin i Hongkongu, dotknięte grypą ptaków były Polska oraz Węgry. Obecnie Polska została ogłoszona przez OIE (World Organisation for Animal Health) jako kraj wolny od grypy ptaków. Pozostaje oczekiwać na decyzję chińskiej administracji dotyczącej zniesienia nałożonych zakazów oraz wznowienie możliwości handlowych pomiędzy krajami UE a CHRL. Hongkong uznaje zasadę regionalizacji, więc import z krajów wolnych od grypy ptaków jest obecnie możliwy.