Drób z Europejskim paszportem
12 / 05
2023

Import ze świadectwem zdrowia

Import ze świadectwem zdrowia

Chociaż od lutego 2023 roku zakaz importu drobiu do Japonii dotyczy większości polskich województw, to jednak w przypadku części kraju nadal można sprowadzać go bez ograniczeń. Mięso drobiowe pochodzące z terenu Polski może być też zwolnione z zawieszenia – wystarczy, że będzie mu towarzyszyło odpowiednie świadectwo zdrowia.

 

W ostatnich kilkunastu miesiącach sytuacja wokół importu drobiu z Japonii do Polski ulegała częstym zmianom. W sierpniu 2022 roku embargo zostało odwołane w odniesieniu do całego terytorium RP poza województwem wielkopolskim. Potem objęto nim z powrotem niektóre obszary. Od lutego stan zawieszenia importu dotyczy 12 regionów. Nadal można jednak sprowadzać drób pochodzący z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego.

Mięso drobiowe i jego przetwory mogą także zostać zwolnione z zawieszenia. Wystarczy, że będą im towarzyszyły świadectwa zdrowia potwierdzające, że produkty (w tym opakowanie) zostały wytworzone w określonych terminach i przed nimi, oraz że były przechowywane i przetwarzane w sposób zapobiegający narażeniu przez wysyłką na wystąpienie patogenów wszelkich chorób zakaźnych zwierząt.