Drób z Europejskim paszportem
20 / 10
2020

Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni

Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni

Inicjatorowi Międzynarodowego Dnia Szefa Kuchni – Billowi Gallagherowi, przyświecał szczytny cel: nie tylko szerzenie wiedzy o zawodzie Szefa Kuchni, ale i dzielenie się posiłkiem z potrzebującymi. Zajrzyj do naszej zakładki z Przepisami!