Drób z Europejskim paszportem
02 / 10
2020

Światowy dzień zwierząt hodowlanych

Światowy dzień zwierząt hodowlanych

Dzień promocji chowu wolnego od okrucieństwa wobec istot żyjących, z poszanowaniem praw zwierząt.

Unia Europejska od lat stawia na hodowlę zwierząt wolną od okrucieństwa.