Drób z Europejskim paszportem
09 / 08
2023

Polska wolna od grypy ptaków

Polska wolna od grypy ptaków

Jak poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (WOAH), z dniem 2 sierpnia 2023 Polska odzyskała status kraju wolnego od wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków HPAI (self-declared freedom from high pathogenicity avian influenza viruses). Status ten nie obowiązywał od 7 grudnia 2022, kiedy potwierdzono wystąpienie ogniska grypy ptaków H5N1 na farmie w województwie opolskim. Wiadomość o odzyskaniu statusu przekazana została również przez Głównego Lekarza Weterynarii w Polsce.

W celu utrzymania statusu, władze lokalne oraz oddziały inspekcji weterynaryjnej prowadzą we współpracy ze stowarzyszeniami drobiarskimi kampanie zwiększające świadomość wokół grypy ptaków. Mają one zachęcać do poprawy ogólnego bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania gospodarstwami, zwłaszcza w regionach o podwyższonym ryzyku wystąpienia HPAI. Inspektorat Weterynaryjny na bieżąco informuje również o sytuacji w zakresie występowania HPAI w środowisku naturalnym.

Odzyskanie statusu to ważny krok dla odbudowy eksportu mięsa drobiowego, w tym również na rynki pozaeuropejskie takie jak Chiny i Hongkong. Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do wszystkich państw, które wprowadziły restrykcje w handlu drobiem, mięsem drobiowym i produktami z mięsa drobiowego w związku z wystąpieniem w Polsce grypy ptaków, o uchylenie nałożonych restrykcji.