Drób z Europejskim paszportem
22 / 10
2020

Start kampanii „Drób z europejskim paszportem”

Start kampanii „Drób z europejskim paszportem”

1 czerwca 2020 roku wystartował dwuletni program informacyjno-promocyjny pt. „Drób
z europejskim paszportem”. W ramach kampanii prowadzonej na rynkach Chińskiej Republiki Ludowej, w tym Hongkongu oraz Japonii, promowane będzie wysokiej jakości mięso drobiowe pochodzące z Unii Europejskiej.

Unia Europejska od lat znajduje się w czołówce światowych eksporterów mięsa drobiowego. W 2019 roku 74% unijnej produkcji pochodziło z sześciu krajów członkowskich UE: Polski (2,6 mln ton), Hiszpanii (1,73 mln t), Francji (1,7 mln t), Niemiec (1,6 mln t), Włoch (1,3 mln t) oraz Holandii (1 mln t)[1]. Największy udział w strukturze towarowej stanowią brojlery (12,87 mln ton), następnie indyki (2 mln ton) i kaczki (0,53 mln ton). Unia Europejska znajduje się wśród największych światowych producentów drobiu – więcej produkują tylko Stany Zjednoczone (22,2, mln ton) i Chiny (16,8 mln ton). Podobny wolumen produkcji osiąga tylko Brazylia (14,1 mln ton). Natomiast bardzo pozytywnym wyróżnikiem Unii Europejskiej pośród innych wiodących producentów jest unikalny styl chowu ptaków i produkcji mięsa drobiowego.

Zarówno produkcja, jak i konsumpcja drobiu w skali globalnej stale rośnie. Gatunek ten, z wielu powodów, należy do chętnie spożywanych i prognozuje się jego dalszy wzrost popularności. Znajomość cech produktu i świadomość jego pochodzenia będą zatem dla konsumentów coraz bardziej istotne. Kampania „Drób z europejskim paszportem” skierowana do profesjonalistów
z branży mięsnej, dostawców, dystrybutorów, szefów kuchni, sektora HoReCa itp., dociera za ich pośrednictwem również do konsumentów indywidualnych i zachęca ich do poszukiwania informacji na temat żywności.

Europejski drób produkowany jest w zgodzie z wysokimi standardami i restrykcyjnymi regulacjami dotyczącymi produkcji żywności. Jedną z kluczowych kwestii prawa żywnościowego w Unii Europejskiej jest koncepcja “od pola do stołu”, która oznacza, że wszyscy uczestnicy włączeni w produkcję żywności są jednakowo zaangażowani i jednocześnie tak samo odpowiedzialni za jej bezpieczeństwo.  Jednocześnie, wprowadzona w 2020 r., unijna strategia stanowiąca element implementacji Europejskiego Zielonego Ładu, stawia za cel dalsze podnoszenie jakości żywności (w oparciu o zrównoważony rozwój), jak również standardów etycznych i środowiskowych. Obliguje to m.in. producentów drobiu do dalszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rolnictwa, redukujących wpływ ich działalności na środowisko. Skutkiem tego będzie dalsze podnoszenie standardów i jakości produktu.

Kampania „Drób z europejskim paszportem” promuje mięso kurczęce, ale też inne gatunki drobiu, jak indyka, kaczkę czy gęś, których hodowla jest w Europie bardzo rozpowszechniona.  Każde z tych mięs wyróżnia się smakiem, wartościami odżywczymi i zastosowaniem kulinarnym. Celem kampanii „Drób z europejskim paszportem” jest zwiększanie świadomości chińskich i japońskich konsumentów na temat jakości, produkcji oraz bezpieczeństwa mięsa drobiowego pochodzącego z krajów UE. Projekt informuje szeroko m.in. o standardach hodowli drobiu i produkcji mięsa obowiązujących w Unii Europejskiej, które są fundamentem wysokiej jakości i renomy, jaką produkty unijne cieszą się na całym świecie. Równoległym założeniem programu „Drób z europejskim paszportem” jest zaprezentowanie szerokiej oferty produktowej unijnego przemysłu drobiarskiego.

Unia Europejska jest również wiodącym eksporterem puchu i pierza wysokiej jakości, pochodzącego głównie od gęsi[2]. W 2019 roku UE-28 wyeksportowała 11,2 tys. ton pierza o wartości niemal 240 mln euro[3]. Głównymi odbiorcami tego surowca, służącego jako wypełnienie luksusowych kołder, poduszek czy odzieży na warunki zimowe i ekstremalne, są takie kraje jak Japonia, Tajwan, Stany Zjednoczone i Wietnam.

W ramach programu „Drób z europejskim paszportem” planowana jest seria spotkań z przedstawicielami chińskiej i japońskiej branży drobiowej, spożywczej, HoReCa i instytucjami wspierającymi eksport produktów żywnościowych. Prowadzona będzie kampania promocyjna w mediach cyfrowych.

[1] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf

[2] https://oec.world/en/profile/hs92/bird-feathers-and-skins

[3] https://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm